Föräldraenkät

Den här sammanställningen redovisar svaren från föräldrarna.

Här kan ni läsa

föräldraenkäten 2015 (PDF, 526 KB) 

26 juli 2016